Басшылық туралы мәлімет

Лауазымы

Аты-жөні

Байланыс телефоны

Басқарма басшысы

Сыдыков

Нұрлан Ерболатұлы

271-66-47

Басшының орынбасары

Қауымбаев

Шегебек Жолдасбекұлы

264-26-41